ویکی ناروتو / بوروتو

پیکره شیطانی مسلک بیرونی

اشتراک‌گذاری

پیکره شیطانی مسلک بیرونی

Demonic Statue of the Outer Path

پیکره شیطانی مسلک بیرونی ناروتو / بوروتو

طبقه بندی

احضار

وابسته به

آکاتسوکی

خانواده

ده-دم (فرم اصلی)

اوبین نمایش

مانگا: جلد ۲۹، فصل ۲۵۴
انیمه: قسمت ۱۰ ناروتو شیپودن

پیکره شیطانی مسلک بیرونی (Demonic Statue of the Outer Path) پیکر باقی مانده از ده-دم، پس از مهر و موم شدن چاکرای آن توسط هاگورومو در بدن خودش است.

پیکر هیولا توسط هاگورومو اوتسوتسوکی درون ماه مهر و موم شد و قرن‌ها در آن باقی ماند تا این که مادارا اوچیها اقدام به بیدار کردن رینگان کرد. این موضوع به او اجازه داد تا مهر و موم مذکور را بشکند و این پیکره را احضار کند. این پیکره شیطانی بعدها توسط اوبیتو اوچیها و ناگاتو به عنوان مخزن نگهدارنده جانوران دم-دار مورد استفاده قرار گرفت، جانورانی که توسط گروه آکاتسوکی اسیر شده بودند.