ویکی ناروتو / بوروتو

دایمیو (Daimyō)

اشتراک‌گذاری
دایمیو (Daimyō) ناروتو / بوروتو

دایمیوی پنج کشور شینوبی بزرگ

یک دایمیو (Daimyō) رهبر سیاسی یک کشور است. دایمیو مسئول تمام تصمیمات کشور، از مسائل مربوط به اتحادها گرفته تا اختصاص بودجه سالانه است. مقام دایمیو یکی از مهم‌ترین اشخاص کشور شمرده می‌شود، به طوری که در زمان جنگ جهانی شینوبی چهارم، آن‌ها از حفاظت ویژه نیروهای شینوبی متحد بهره‌مند بودند.

در مورد انتصاب یک کاگه جدید به دهکده‌های پنهان، تصمیم نهایی می‌تواند با اختیار دایمیو صورت گیرد. در مورد کونوهاگاکوره، جانشین هوکاگه توسط خود هوکاگه صورت می‌گیرد اما در صورت مرگ یا فقدان او، انتخاب جانشین به دایمیو محول می‌شود. این انتخاب با مشورت کمیته دامیو یعنی مجلس کونوها، فرمانده جونین و یک نماینده از آنبو انجام می‌گیرد.1 نامزد انتخابی برای رسمیت یافتن باید رای اعتماد تمام جونین‌ها را بگیرد؛ برای نمونه زمانی که هوکاگه پنجم یعنی سوناده در کما بود، دانزو شیمورا به عنوان نامزد هوکاگه ششم اعلام شد اما او پیش از این که رای اعتماد جونین‌ها را بگیرد کشته شد، بنابراین مقام او هرگز رسمیت پیدا نکرد.

ارجاع‌ها

  1. فصل ۴۵۰ مانگا، ص ۱۶-۱۳