ویکی ناروتو / بوروتو

آرک‌های داستان ناروتو

اشتراک‌گذاری

آرک‌های داستان ناروتو در مجموع به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول با عنوان «ناروتو» و بخش دوم با عنوان «ناروتو: شیپودن» شناخته می‌شوند. یک آرک جانبی به نام «کاکاشی گایدن» نیز در بین این دو بخش وجود دارد.

در این صفحه فهرستی از آرک‌ها قابل مشاهده است.

خلاصه

حمله‌ی نه-دم به کونوها

دوازده سال قبل از شروع داستان مجموعه، جانور نه-دم به کونوهاگاکوره حمله کرد و بخش بزرگی از این دهکده را تخریب و جان‌های بسیاری را گرفت. رهبر دهکده یعنی هوکاگه چهارم، جان خود را قربانی کرد تا نه-دم را درون فرزند نوزاد خود یعنی ناروتو اوزوماکی مهر و موم کند. ناروتو که به خاطر این حمله یتیم شده بود از طرف اهالی دهکده نیز مورد کم لطفی قرار گرفت، چرا که آن‌ها او را به چشم نه-دم می‌دیدند. با این حال ناروتو تمایل زیادی به ثابت کردن خود داشت و آرزو داشت که روزی به بزرگترین هوکاگه دهکده تبدیل شود.

بخش I – آرک‌های داستان ناروتو

داستان «ناروتو» شامل ۲۳۸ چپتر ابتدایی مانگا و تمام ۲۲۰ قسمت انیمه ناروتو است. در مانگای مجموعه، پیش از این که داستان به بخش دوم خود یعنی «ناروتو: شیپودن» برسد، داستان کاکاشی گایدن شرح داده شده است.

مقدمه – سرزمین امواج

سرزمین امواج آرکی در انیمه است که در آن شکل‌گیری تیم ۷ و تکمیل کردن اولین ماموریت آن‌ها نمایش داده می‌شود.

 • چپترهای مانگا: ۱ تا ۳۳
 • قسمت‌های انیمه: ۱ تا ۱۹

امتحانات چونین

در این آرک ورود تیم ۷ به امتحانات چونین نمایش داده می‌شود و شخصیت‌های دیگری از تیم‌های کونوها، سه خواهر و برادر شنی و اوروچیمارو معرفی می‌شود.

 • چپترهای مانگا: ۳۴ تا ۱۱۵
 • قسمت‌های انیمه: ۲۰ تا ۶۷

خرد شدن کونوها

در این آرک اقدام اوروچیمارو برای نابود کردن کونوهاگاکوره نمایش داده می‌شود.

 • چپترهای مانگا: ۱۱۶ تا ۱۳۸
 • قسمت‌های انیمه: ۶۸ تا ۸۰

در جستجوی تسوناده

در این آرک برای اولین بار گروه آکاتسوکی نمایش داده می‌شود و همچنین تلاش‌های جیرایا و اوروچیمارو برای یافتن و به کارگیری تسوناده به تصویر کشیده می‌شود.

 • چپترهای مانگا: ۱۳۹ تا ۱۷۱
 • قسمت‌های انیمه: ۸۱ تا ۱۰۰

ماموریت بازیابی ساسوکه

این آرک که همچنین با عنوان «دره‌ی پایان» نیز شناخته می‌شود، تلاش‌های ناروتو و سایرین برای متوقف کردن ساسوکه در پیوستن به اوروچیمارو را نمایش می‌دهد.

 • چپترهای مانگا: ۱۷۲ تا ۲۳۸
 • قسمت‌های انیمه: ۱۰۷ تا ۱۳۵

آرک‌های اختصاصی انیمه

در انیمه تعدادی قسمت‌های اضافی به داستان افزوده شده است که فراتر از داستان مانگا است. برخی از آن‌ها مربوط به بعد از آرک «در جستجوی تسوناده» است اما بیشتر آن‌ها به بعد از «ماموریت بازیابی ساسوکه» اختصاص دارد. در همه‌ی این قسمت‌ها ناروتو به همراهی تعدادی از اعضای کونوها ۱۱ به انجام ماموریت‌هایی می‌پردازند.

 • ماموریت اسکورت سرزمین چای – قسمت ۱۰۲ تا ۱۰۶
 • ماموریت تحقیق مزارع سرزمین برنج – قسمت ۱۳۶ تا ۱۴۱
 • ماموریت ردگیری میزوکی – قسمت ۱۴۲ تا ۱۴۷
 • ماموریت جستجوی بیکوچو – قسمت ۱۴۸ تا ۱۵۱
 • ماموریت حذف خانواده کوروسوکی – قسمت ۱۵۲ تا ۱۵۷
 • ماموریت دستگیری گوسونکوگی – قسمت ۱۵۹ تا ۱۶۰
 • ماموریت نابودی جنگجوی نفرین شده – قسمت ۱۶۲ تا ۱۶۷
 • ماموریت دستگیری کایما – قسمت ۱۶۹ تا ۱۷۳
 • ماموریت حفاری طلای دفن شده – قسمت ۱۷۵ تا ۱۷۶
 • ماموریت محافظ ستاره – قسمت ۱۷۸ تا ۱۸۳
 • ماموریت اسکورت بچه‌ها – قسمت ۱۸۷ تا ۱۹۱
 • آرک جانور بزرگ سوم – قسمت ۱۹۵ تا ۱۹۶
 • ماموریت بازیابی نقشه‌های کونوها – قسمت ۱۹۷ تا ۲۰۱
 • ماموریت نجات یاکومو کوراما – قسمت ۲۰۳ تا ۲۰۷
 • ماموریت اسکورت گانتتسو – قسمت ۲۰۹ تا ۲۱۲
 • ماموریت جستجوی حافظه منما – قسمت ۲۱۳ تا ۲۱۵
 • ماموریت پشتیبانی از سوناگاکوره – قسمت ۲۱۶ تا ۲۲۰

آرک کاکاشی گایدن

این آرک در واقع به عنوان وقفه‌ا‌ی میان بخش اول و دوم مانگا عمل می‌کند و نحوه‌ی دستیابی کاکاشی هاتاکه به شارینگان در گذشته را نشان می‌دهد. این آرک بعدا در قالب دو قسمت در انیمه ناروتو شیپودن به تصویر کشیده شد.

 • قسمت‌های انیمه: ۱۱۹ تا ۱۲۰

بخش II – آرک‌های داستان ناروتو: شیپودن

داستان بخش دوم مانگای مجموعه ناروتو در انیمه با عنوان ناروتو شیپودن و در مانگا با عنوان بخش II شناخته می‌شود، که دو سال و نیم بعد از رویدادهای بخش اول جریان دارد.

ماموریت نجات کازکاگه

این آرک نجات یافتن کازکاگه پنجم از چنگ آتسوکی را نمایش می‌دهد.

 • چپترهای مانگا: ۲۴۵ تا ۲۸۱
 • قسمت‌های انیمه: ۱ تا ۳۲

ماموریت اکتشاف پل تنچی

در این آرک تیم ۷ ماموریت پیدا می‌کند تا برای یافتن ساسوکه اوچیها به پل تنچی برود.

 • چپترهای مانگا: ۲۸۲ تا ۳۱۰
 • قسمت‌های انیمه: ۳۲ تا ۳۵

ماموریت سرکوب آکاتسوکی

این آرک مبارزه‌ی کونوها در برابر دو عضو از گروه آکتسوکی یعنی هیدان و کاکوزو را نمایش می‌دهد.

 • چپترهای مانگا: ۳۱۱ تا ۳۴۲
 • قسمت‌های انیمه: ۷۲ تا ۸۸

ماموریت تعقیب ایتاچی

در این آرک ساسوکه اوچیها و ناروتو اوزوماکی به طور جداگانه به جستجوی ایتاچی اوچیها می‌پردازند.

 • چپترهای مانگا: ۳۴۳ تا ۳۶۷
 • قسمت‌های انیمه: ۱۱۳ تا ۱۱۸

قصه جیرایای شجاع

در این آرک جیرایا به تحقیق در مورد هویت پین می‌پردازد.

 • چپترهای مانگا: ۳۶۸ تا ۳۸۳
 • قسمت‌های انیمه: ۱۲۷ تا ۱۳۳

نبرد سرنوشت‌ساز میان برادران

این آرک نبرد بین ساسوکه اوچیها و برادرش ایتاچی را نمایش می‌دهد. ناروتو نیز به مرگ جیرایا پی می‌برد و پیام استادش را رمزگشایی می‌کند، و پیشنهاد فوکاساکو برای یادگیری سنجوتسو را می‌پذیرد.

 • چپترهای مانگا: ۳۸۴ تا ۴۱۲
 • قسمت‌های انیمه: ۱۳۴ تا ۱۴۳

هجوم پین

این آرک نمایش‌دهنده هجوم پین به کونوهاگاکوره به منظور یافتن ناروتو اوزوماکی است. در انیمه، نبرد میان تاکا و هشت-دم در انتهای آرک «نبرد سرنوشت‌ساز میان برادران» نمایش داده می‌شود.

 • چپترهای مانگا: ۴۱۳ تا ۴۵۳
 • قسمت‌های انیمه: ۱۵۲ تا ۱۶۹ – ۱۷۲ تا ۱۷۵

اجلاس پنج کاگه

این آرک که همچنین با عنوان «گرد آمدن پنج کاگه» شناخته می‌شود، به بحث و تبادل نظر کاگه‌ها در مورد تقابل با آکاتسوکی می‌پردازد.

 • چپترهای مانگا: ۴۵۴ تا ۴۸۳
 • قسمت‌های انیمه: ۱۹۷ تا ۲۱۴

جنگ جهانی چهارم شینوبی: شمارش معکوس

در این آرک همه‌ی جنگجویان گروه‌های مختلف، مقدمات جنگ جهانی چهارم شینوبی را آماده می‌کنند.

 • چپترهای مانگا: ۴۸۴ تا ۵۱۵
 • قسمت‌های انیمه: ۲۱۵ تا ۲۲۲ – ۲۴۲ تا ۲۵۶

جنگ جهانی چهارم شینوبی: تقابل

این آرک نقطه‌ی آغاز جنگ جهانی چهارم شینوبی است که به خصوص به نبرد در برابر «تناسخ دنیای ناپاک» می‌پردازد.

 • چپترهای مانگا: ۵۱۶ تا ۵۵۹
 • قسمت‌های انیمه: ۲۶۱ تا ۲۷۰ – ۲۷۲ تا ۲۸۹ – ۲۹۶ تا ۳۱۰ – ۳۱۲ تا ۳۲۱

جنگ جهانی چهارم شینوبی: نقطه‌ی اوج

در این آرک نیروهای متحد شینوبی در جریان جنگ جهانی چهارم شینوبی علیه کابوتو یاکوشی، توبی و مادارا اوچیها مبارزه می‌کنند.

 • چپترهای مانگا: ۵۶۰ تا ۶۳۹
 • قسمت‌های انیمه: ۳۲۲ تا ۳۴۸ – ۳۶۲ تا ۲۷۵

تولد جینچوریکی ده-دم

در این آرک اوبیتو اوچیها و مادارا اوچیها تبدیل به جینچوریکی ده-دم می‌شوند.

 • چپترهای مانگا: ۶۴۰ تا ۶۷۷
 • قسمت‌های انیمه: ۳۷۸ تا ۳۸۸ – ۳۹۱ تا ۳۹۳ – ۴۱۴ تا ۴۲۱ – ۴۲۴ تا ۴۲۷

ضربات کاگویا اوتسوتسوکی

این آرک به معرفی شاهزاده کاگویا اوتسوتسوکی می‌پردازد و اقدام او برای تصاحب دنیا را نشان می‌دهد.

 • چپترهای مانگا: ۶۷۸ تا ۶۹۹
 • قسمت‌های انیمه: ۴۲۸ تا ۴۳۱ – ۴۵۱ – ۴۵۵ – ۴۵۸ تا ۴۶۸ – ۴۷۰ تا ۴۷۹

آرک‌های اختصاصی انیمه

 • دوازده نگهبان نینجا
 • ظهور سه-دم
 • شش-دم رها شده
 • آرک گذشته: جایگاه کونوها
 • زندگی بهشتی روی قایق
 • قدرت
 • آرک آنبوی کاکاشی: شینوبی‌ای که در تاریکی زندگی کرد
 • رد پای ناروتو: مسیرهای دوستان
 • کتاب ایتاچی شیندن: نور و تاریکی
 • دوران کودکی
 • ساسوکه شیندن: کتاب طلوع
 • شیکامارو هیدن: ابری در تاریکی خاموش
 • کونوها هیدن: روزی عالی برای ازدواج

دوران نانوشته

دوران نانوشته داستان‌هایی از شخصیت‌های مختلف مجموعه بعد از مانگای اصلی است که در لایت نوول «ناروتو هیدن» و فیلم The Last: Naruto the Movie به آن پرداخته می‌شود.

عصر جدید

عصر جدید در واقع نسل بعدی شینوبی‌ها پس از پایان داستان مانگای اصلی است. این عصر در مانگای کوتاه «ناروتو گایدن: هوکاگه هفتم و بهار سرخ»، یازدهمین فیلم مجموعه یعنی Boruto: Naruto the Movie، و مجموعه‌ی «بوروتو: نسل‌های بعدی ناروتو» نمایش داده می‌شود.