ویکی مورتال کمبت

شیطان (Demon)

اشتراک‌گذاری
شیطان (Demon) مورتال کمبت

شیطان‌ها (Demons) گونه‌ای در دنیای مورتال کمبت هستند.

شرح

آن‌ها ظاهر خود را پشت نمای یک انسان پنهان می‌کنند، و در غیر این صورت شبیه به یک اونی (Oni) هستند. کوان چی در ابتدا یک اونی بود اما با خبره شدن بر جادوگری به یک شیطان تبدیل شد. سیان، میکا و سورا در ابتدا اجساد بی جانی بودند که توسط کوان چی احیا شدند. شیاطین دیگر ژنتیکی نیز در Mortal Kombat: Shaolin Monks نشان داده شدند بازیکن می‌بایست با آن‌ها می‌جنگید.

شیاطین شناخته شده

 • کوان چی (Quan Chi)
 • اشرا (Ashrah)
 • سارینا (Sareena)
 • کیا (Kia)
 • جاتاکا (Jataaka)
 • سیان (Siann)
 • میکا (Mika)
 • سورا (Sora)

دسته‌ها یا کلاس‌های

 • شیاطین نگهبان
 • شیاطین جنگ‌طلب
 • بچه شیطان‌ها

دارای زره و سلاح

 • شیاطین کمان‌دار
 • شیطان‌های کاپیتان
 • شیطان‌های ژنرال
 • شیطان‌های هندل‌کننده

دانستنی‌ها

 • یک کلاس رده بالای دیگر از شیطان‌های ندرلم وجود دارد که با نام شیاطین ارشد شناخته می‌شوند، از جمله بافومت. این موجودات سیاه مشابه خدایان ارشد هستند اما از قدرت کمتری برخوردارند.