ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شبح

اشتراک‌گذاری

یک شبح (Wraith)، وهم (Spectre) یا از مرگ بازگشته (Revenant) موجودی است که قبلا مرده است تا به عنوان یک جنگجوی غیرانسانی و/یا یک روح شیطانی دوباره زنده شود. شبح‌ها را نباید با مردگان یا زامبی‌ها که به عنوان اجساد احیا شده توصیف می‌شوند، اشتباه گرفت. شبح‌ها و وهم‌ها تمایل دارند از قدرت‌های مرتبط با ندررلم استفاده کنند: از جمله سایه‌ها و تاریکی (نوب سایبات) و آتش جهنمی (اسکورپیون)، در حالی که از مرگ بازگشته‌ها (Revenants) تمایل دارند توانایی‌های قبلی خود را تقویت کنند.

شبح‌ها و از مرگ بازگشته‌ها به زور به اربابان خود متصل هستند و هر وظیفه‌ای که به آن‌ها داده می‌شود را انجام می‌دهند. آن‌ها همچنین اغلب افکار مثبت و دستکاری شده‌ای در مورد تحولات خود دارند، مانند سیندل و نوب سایبات که چنین بودند. در حالی که وهم‌ها (Spectre) گاهی علیه اربابان خود شورش می‌کنند از جمله اسکورپیون.

شبح‌های شناخته‌شده

صفحات دیگر