بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شبح

اشتراک‌گذاری

یک شبح (Wraith)، وهم (Spectre) یا از مرگ بازگشته (Revenant) موجودی است که قبلا مرده است تا به عنوان یک جنگجوی غیرانسانی و/یا یک روح شیطانی دوباره زنده شود. شبح‌ها را نباید با مردگان یا زامبی‌ها که به عنوان اجساد احیا شده توصیف می‌شوند، اشتباه گرفت. شبح‌ها و وهم‌ها تمایل دارند از قدرت‌های مرتبط با ندررلم استفاده کنند: از جمله سایه‌ها و تاریکی (نوب سایبات) و آتش جهنمی (اسکورپیون)، در حالی که از مرگ بازگشته‌ها (Revenants) تمایل دارند توانایی‌های قبلی خود را تقویت کنند.

شبح‌ها و از مرگ بازگشته‌ها به زور به اربابان خود متصل هستند و هر وظیفه‌ای که به آن‌ها داده می‌شود را انجام می‌دهند. آن‌ها همچنین اغلب افکار مثبت و دستکاری شده‌ای در مورد تحولات خود دارند، مانند سیندل و نوب سایبات که چنین بودند. در حالی که وهم‌ها (Spectre) گاهی علیه اربابان خود شورش می‌کنند از جمله اسکورپیون.

شبح‌های شناخته‌شده

صفحات دیگر