ویکی مورتال کمبت

خدایان (Gods)

اشتراک‌گذاری
خدایان (Gods) مورتال کمبت

خدای آتش، خاک، آب و فوجین (خدای باد)

خدایان (Gods) تشابه زیادی با خدایان ارشد دارند با این تفاوت که از قدرت کمتری برخوردارند. ریدن یا ریجین خدای رعد و برق؛ فوجین خدای باد؛ و سه خدای بی‌نام دیگر با عناصر آب، آتش و خاک مجموع خدایان را تشکیل می‌دهند.

Raiden در ابتدا محافظ ارث‌رلم بود، اما بعدها پس از ترفیع یافتن به یک خدای ارشد این مسئولیت را به Fujin سپرد. طبق اطلاعاتی در مود Konquest از بازی Mortal Kombat: Deception خدای دیگری به نام خدای آشوب وجود دارد که باعث رهاسازی طوفان می‌شود و وضعیت قلمروی Chaosrealm به خاطر وجود او به شکل کنونی است، با این حال این خدا هیچ وقت در بازی‌ها مشاهده نشده است.

در عنوان Mortal Kombat: Armageddon آرگوس به عنوان یک خدا و محافظ قلمروی عدنیا معرفی شد. فرزندان او تاون و دیگان هر دو نیمه خدا هستند و همسر او یعنی دلیا یک جادوگر قدرتمند فانی است. در پایان‌بندی شخصیت رین مشخص شد که رین فرزند دیگر آرگوس از رابطه‌ای دیگر است و به همین سبب او نیز یک نیمه خدا است.

در Mortal Kombat vs. DC Universe و به خصوص در پایان‌بندی لیو کانگ نشان داده شد که خدایان بیشتری در کنار ریدن، آرگوس و فوجین وجود دارند؛ شامل دو الهه که یکی از آن‌ها یک ماسک نینجا به صورت دارد و یک خدا با صورتی به شکل حیوان.

خدایان شناخته شده

 • ریدن (خدای رعد، قبلا یک خدای ارشد بوده است)
 • شائو کان (قبلا جاودان بوده است)
 • فوجین (خدای باد)
 • ستریون (خدای ارشد، الهه‌ی طبیعت و زندگی)
 • شیناک (خدای ارشد)
 • رین (نیمه خدا)
 • تیون (نیمه خدا)
 • دیگان (نیمه خدا)
 • خدای آتش
 • خدای خاک
 • خدای آب
 • کریتوس (شخصیت مهمان، نیمه خدا)
 • ترمور (احتمالا یک نیمه خدا با توجه به پایان MKX Arcade)
 • کرونیکا (در حال حاضر نامشخص، احتمالا یک خدای ارشد)