ویکی مورتال کمبت

تایتان (Titan)

اشتراک‌گذاری

تایتان‌ها

Titans

تایتان (Titan) مورتال کمبت

خاستگاه

آغاز زمان

اعضا

وضعیت خصومت

  • خنثی

تایتان‌ها (Titan) نژادی از موجودات نخستین هستند که حتی پیش از خدایان ارشد خود قلمروها وجود داشته‌اند. باور می‌شود که آن‌ها مسئول دستکاری رویدادهای پشت صحنه هستند و ظاهرا آن‌ها پیشگاما و والدین خدایان ارشد هستند. آن‌ها اولین بار در مورتال کمبت ۱۱ دیده شدند و کرونیکا در حال حاضر تنها تایتان شناخته شده است.

تایتان‌ها بسیار قدرتمندتر از خدایان ارشد هستند و هیچ یک از خدایان ارشد در مقابل کرونیکا کاری از پیش نمی‌برند. تنها خدایانی چون ریدن و خدایان ارشد از وجود تایتان‌ها آگاه هستند و موجودات نخستین برای دیگر فانیان قلمروها در حد افسانه‌ها و اساطیر است، چرا که شائو کان وقتی اولین بار کرونیکا را دید اظهار کرد که این افسانه حقیقت دارد.

دانستنی‌ها

  • مفهوم کلی تایتان‌ها از اساطیر یونان گرفته شده است که در آن تایتان‌ها خدایان قدیمی‌تری نسبت به خدایان المپ هستند.