ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تارکاتا

اشتراک‌گذاری
تارکاتا

تارکاتا (Tarkata) که همچنین با تارکاتان‌ها (Tarkatans)، جهش‌یافته‌ها، و صحرانشینان شناخته می‌شوند، گونه‌ای از جنگجویان هستند.

آن‌ها ترکیبی از یک نژاد انسان‌نما از اوت‌ولرد و یک نژاد اهریمنی از ندررلم هستند. با این حال ممکن است این موضوع در تایم‌لاین جدید بازنویسی شده باشد، چرا که باراکا در مورتال کمبت ایکس به دی وورا گفت که قلمروی او توسط شائو کان تسخیر شده است. به این سبب ممکن است تارکاتان‌ها قلمروی خود را داشته باشند و یک نژاد دورگه نباشند.

شرح

بارزترین ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها شامل دهان بزرگ، دندان‌های بلند و تیز، و تیغه‌های بر آمده از بدن‌شان، به خصوص روی دستانشان است. باراکا رهبر آن‌ها است و همچنین مشخص شده است که میلینا یک کلون نیمه-تارکاتان است. تاکارتان‌ها یک گونه‌ی عشایری هستند که عمدتا ساکن زمین‌های بایر هستند، با این حال مشخص شده‌ است که آن‌ها از ندررلم آمده‌اند و به مهاجران اوت‌ورلد تبدیل شده‌اند. این نژاد تمایل زیادی به نبرد دارد و همچنین آن‌ها خدمتگذاران مطیعی هستند.

صفحات دیگر