ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نوور (Knowhere)

اشتراک‌گذاری

نوور

Knowhere

نوور (Knowhere) - دنیای سینمایی مارول

مکان‌های برجسته

اکسیتار

ساکنان مورد توجه

تنلیر تیوان
کارینا
کاسمو
هاوارد داک

وابسته به

گروه تیوان

نمایش‌ها

ثور: دنیای تاریک
نگهبانان کهکشان
چه می‌شد اگر...؟

نوور (Knowhere) سر بریده شده یک سلستیل مرده، و محل کولونی معدن‌کاری اکسیتار است.

تاریخچه

صدها سال پیش، گروه تیوان عملیات استخراج را در سر قطع شده آواتار سلستیل شروع کردند تا استخوان ارزشمند، بافت مغز و مایع نخاعی را از آن را برداشت کنند. عدم وجود قوانین و مقررات، نوور را به پناهگاهی امن برای یاغیان تبدیل کرده است.

در سال ۲۰۱۳، سیف و ولستگ از آسگارد وارد موزه کالکتور در نوور شدند تا ایتر را به کالکتور تحویل دهند. آن‌ها ایتر را به او دادند اما نمی‌دانستند که او ظاهرا به دنبال سنگ‌های ابدیت دیگر است.

در سال ۲۰۱۴، نگهبانان کهکشان با هدف فروش گوی به نوور رفتند. بعد از این که تیوان توضیح داد که این گوی حامل یکی از سنگ‌های ابدیت است، خدمتگذار او یعنی کارینا سعی کرد با استفاده از این گوی خود را از بند آزاد کند، اما قدرت سنگ به قدری بود که او و موزه کالکتور را نابود کرد.

در همین حین، درکس ویرانگر که وسواس زیادی برای گرفتن انتقام مرگ همسر و دخترش داشت، رونان را از حضور آن‌ها آگاه کرد. نیروهای رونان در حالی که او و درکس در نبردی تن به تن بودند به نوور حمله کردند. رونان به راحتی بر درکس غلبه کرد و گوی را تصاحب کرد.

چهار سال بعد، تانوس به نوور رفت و برای دریافت سنگ واقعیت بیشتر این مکان را نابود کرد. وقتی گامورا، پیتر کوئیل، درکس و مانتیس به آنجا رسیدند، نوور را در حال آتش سوزی یافتند.

صفحات دیگر