ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلمروی کوانتومی

اشتراک‌گذاری

قلمروی کوانتومی

Quantum Realm

قلمروی کوانتومی - دنیای سینمایی مارول

موقعیت

مکان‌های برجسته

تایم وورتکس
ساب-اتومیکا

قلمروی کوانتومی (Quantum Realm) جهانی در چندجهانی است که تنها از طریق جادو، ذرات پیم، یا تونل کوانتومی قابل دسترس است.

شرح

طبق گفته هنگ پیم، قلمروی کوانتومی بُعدی است که تا حد زیادی ناشناخته است و دانشمندان در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد آن دارند. پیم همچنین گفته است که مفاهیم زمان و مکان هنگام ورود به این قلمرو نقض می‌شوند و هر کسی که سعی در کشف آن کند ممکن است «تا ابد» به دام بیفتد.

قلمروی کوانتومی
مرد مورچه‌ای در خلا قلمروی کوانتومی

هجوم اسکات لانگ به قلمروی کوانتومی در سطح میکروسکوپی شروع شد، و سپس وارد اندازه‌ی اتمی شد، و بعدا به حل شدن در انرژی خالص و امواج ادامه یافت، و سپس به واقعیتی فراکتال-مانند رسید که فرد در آن در حال کوچک شدن است و با تعداد بی‌نهایتی از تصاویر خودش مواجه می‌شود، و سرانجام به خلا کوانتومی منتهی شد که یک خلا تاریک بدون نیروی گرانش و با نور اندک است. با این حال این تنها یک لایه از قلمروی کوانتومی بود و پیم برای نجات همسرش جانت توانست با استفاده از یک تونل کوانتومی به یک لایه دیگر از قلمروی کوانتومی معروف به ساب-اتومیکا برود.

ماهیت قلمروی کوانتومی به گونه‌ای است که فرد می‌تواند در یک نقطه از زمان وارد شود و در نقطه دیگر خارج شود. این موضوع در پرش زمانی استیو راجرز برای دستیابی به سنگ‌های ابدیت قابل مشاهده بود.

قلمروی کوانتومی یکی از ابعاد چندجهانی است.

صفحات دیگر