ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بعد اثیری

اشتراک‌گذاری

بُعد اثیری (Astral Dimension) که همچنین با عنوان دنیای اثیری شناخته می‌شود، یک بعد موازی است که در آنجا روح در خارج از بدن وجود دارد.

شرح

بعد اثیری همانند بعد آینه، در کنار دنیای مادی وجود دارد. با این حال برای دسترسی به آن فرد باید با موفقیت از فرم فیزیکی خود جدا شود و در حالتی از انرژی خالص قرار بگیرد. وقتی فردی وارد بعد اثیری می‌شود زمان نسبت به دنیای مادی کند می‌شود. به همین دلیل دکتر استرنج قادر شد از بدن خود خارج شود و با فرد عتیق صحبت کند و به زمان و بدن خودش بازگردد.

استادان هنرهای جادویی همچنین قادرند بدون ترک کردن بدن‌های خود به این بعد دسترسی پیدا کنند. همین طور ثابت شده است که جادوگران امکان یادگیری ایجاد یک فرم اثیری از خود در دنیای مادی را دارند. جادوگران در بعد اثیری تاثیر محدودی روی دنیای مادی دارند.

سنگ روح قادر به تاثیرگذاری روی بعد اثیری است، همان طور که در طول نبرد تایتان، تانوس از این سنگ برای جدا کردن فرم اثیری دکتر استرنج از فرم فیزیکی او استفاده کرد.

صفحات دیگر