ویکی Marvel's Spider Man

آیساک دلینی (Isaac Delaney)

اشتراک‌گذاری

آیساک دلینی

Isaac Delaney

آیساک دلینی (Isaac Delaney) Marvel's Spider Man

سکونت

شهر نیویورک

پیشه

دانشمند آسکورپ

جنسیت

مذکر

آیساک دلینی (Isaac Delaney) یک شخصیت پشتیبان در Marvel's Spider-Man است. او دانشمندی در صنایع آسکورپ است که در ساخت Devil's Breath نقش داشته است.

تاریخچه

Marvel's Spider-Man

آیساک با توجه این که روی پروژه دویل برث کار می‌کرد مورد هدف مستر نگاتیو قرار گرفت، کسی که قصد پی بردن به موقعیت دویل برث داشت. در همین زمان مرد عنکبوتی نیز به دنبال آیساک بود. آیساک در یک مهمانی دانشگاهی شرکت کرده بود و خود را با لباس لیزارد تزئین کرده بود، قبل از این که اسپایدرمن بتواند خود را به او برساند او توسط شیطان درونی اسیر شد. تحت تأثیرات قابلیت‌های مستر نگاتیو او افشا کرد که مورگان مایکلز در این پروژه همکاری داشته و همین طور اذعان کرد که مورگان حامل نمونه‌ای از پروژه است. مستر نگاتیو بعد از رسیدن به هدفش آیساک را مجبور به خودکشی کرد.