ویکی Marvel's Spider Man

آسکورپ (Oscorp)

اشتراک‌گذاری

آسکورپ

Oscorp

آسکورپ (Oscorp) Marvel's Spider Man

مالک

نورمن آزبورن

مرکز فرماندهی

منهتن، شهر نیویورک

آسکورپ (Oscorp) که همچنین با نام صنایع آسکورپ شناخته می‌شود یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در Marvel's Spider-Man نمایش داده می‌شود. موسس و مدیر عامل این شرکت نورمن آزبورن است. او برج آسکورپ در نیویورک را اداره می‌کند در حالی که پسرش هری آزبورن تمام پروژه‌ها و دفاتر اروپایی آسکورپ را مدیریت می‌کند.

آسکورپ برای اولین بار در کمیک شماره ۳۷ اسپایدرمن شگفت انگیز و در جون سال ۱۹۶۶ نمایش داده شد.