ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شکارچیان

اشتراک‌گذاری

شکارچیان

Hunters

شکارچیان - Marvel's Spider Man

هانترها یا شکارچیان کریون (Kraven's Hunters) یک گروه متخاصم هستند در Marvel's Spider-Man 2 است. آن‌ها یک گروه خشن از مزدوران شکارچی هستند که توسط کریون رهبری می‌شوند و از فناوری‌های طراحی شده در شکارهای خطرناک خود استفاده می‌کنند. کریون در طول شکار بزرگ خود این شکارچیان را در شهر نیویورک آزاد کرد. با این حال، اقدامات آن‌ها به طور غیر مستقیم باعث ایجاد ونوم و تهاجم سیمبیوت‌ها شد.

تاریخچه

شکارچیان به عنوان خدمتگذاران کریون تشکیل شدند تا به جستجوی حریفی شایسته برای کریون بگردند. در مقطعی، آن‌ها مجموعه‌ای از تجهیزات برجسته مانند جت اسکی، برجک‌ها و هواپیماهای حامل را به دست آوردند. یکی از شکارچیان شخصا سعی کرد کریون را به چالش بکشد، اما به راحتی توسط و او کشته شد. کریون که از این وضع ناامید شده بود از نقشه‌ی خود برای رفتن به نیویورک و مبارزه با ابرشرورها و قهرمانان موجود در آنجا پرده برداشت.

صفحات دیگر