نیوهوف (Neuhof)

نیوهوف

Neuhof

نیوهوف (Neuhof) Kingdom Come Deliverance

نوع

زیستگاه

مکان

راتایه

کشور

بوهم

مالک

هانوش لیپا

نیوهوف (Neuhof) یک مزرعه بزرگ گل میخ تحت مالکیت هانوش لیپا، لرد راتایه بود که توسط یکی از افراد او به نام اسمیل ادامه می‌شد.

در سال ۱۴۰۳ اصطبل توسط یک باند راهزن تحت رهبری رانت مورد حمله قرار گرفت. بیشتر اسب‌ها و کارگران در این حمله کشته شدند. یک روز بعد از این حادثه، لرد هانوش گروهی به رهبری کاپیتان برنارد را برای تحقیق به نیوهوف فرستاد.

ساکنان شناخته شده

  • اسمیل
  • زورا
  • جیکوب
  • گینگر
  • فرانتا
  • مارک
  • رادک

تصاویر