بوهم (Bohemia)

بوهم

Bohemia

بوهم (Bohemia) Kingdom Come Deliverance

زبان رسمی

چکی

اهالی

بوهمی

واحد پول

گروش پراگ

مذهب

کاتولیک

بوهم (Bohemia) یک منطقه بزرگ در امپراتوری روم مقدس است که در جمهوری چک امروزی واقع شده است. رویدادهای Kingdom Come: Deliverance در بخشی از این سرزمین جریان دارد.