یوزهیتز (Uzhitz)

یوزهیتز (Uzhitz) دهکده‌ای واقع در شمال نیوهوف و شرق تالمبرگ است.

مکان‌ها

  • کلیسا
  • میخانه
  • اصطبل

ساکنان مورد توجه

  • پدر گادوین
  • لوبوش
  • واشک
  • لومیر
  • روچ
  • بیکر