تالمبرگ (Talmberg)

تالمبرگ

Talmberg

تالمبرگ (Talmberg) Kingdom Come Deliverance

نوع

زیستگاه

کشور

بوهم

مالک

سر دویش تالمبرگ

تالمبرگ (Talmberg) که همچنین با نام تالمبرک شناخته می‌شود یک دهکده‌ای روستایی در بوهم است.

در زمان رویدادهای Kingdom Come: Deliverance شهر توسط سر دیویش و کاپیتان پادگان محلی، سر روبارد اداره می‌شد.

مکان‌ها

  • قلعه سر دیویش
  • میخانه
  • گرمابه تالمبرگ

ساکنان شناخته شده

  • سر دیویش
  • سر روبارد
  • لیدی استفانی
  • بوژنا
  • وتاوا
  • رادیم
  • نیکلاس

تصاویر