راتایه ناد سازاوو (Rattay on Sasau)

راتایه ناد سازاوو

Rattay on Sasau

راتایه ناد سازاوو (Rattay on Sasau) Kingdom Come Deliverance

نوع

شهر

حاکم/فرمانده

Hanusch of Leipa

کشور

بوهم

راتایه ناد سازاوو (Rattay on Sasau) یا به طور ساده‌تر راتایه قدرتمندترین و شهر در پیرامون منطقه سازاوو بود.

در سال ۱۴۰۳ این سرزمین تحت اداره سر هانوش لیپا از خانواده رونوف بود. او تا زمانی که سر هانس کاپن، حاکم قانونی شهر به اندازه کافی بزرگ شود به طور موقت حکمرانی را بر عهده گرفته بود.

مکان های برجسته

  • قلعه بالایی
  • قلعه پایینی
  • کلیسا
  • کوره آهنگری
  • میدان اصلی
  • بازار بزرگ
  • حومه

اهالی شناخته شده