ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوگرها

اشتراک‌گذاری
اوگرها

اوگرها (Ogres) گونه‌ای تنومند و پرقدرت از غول‌ها با ظاهری شبیه به گوریل هستند که در God of War 2018 حضور دارند. آن‌ها بسیار قدرتمند و معمولا در نبرد خطرناک ظاهر می‌شوند. اگر گیج شوند کریتوس می‌تواند سوار آن‌ها شود و به وسیله‌ی آن به دیگر دشمنان حاضر در مکان حمله کند. بعد از این که به اندازه‌ی کافی ضربه بخورند کریتوس می‌تواند با باز کردن فکشان آن‌ها را بکشد.

اوگرها شامل دو نوع معمولی و خشمگین هستند که دومی قادر به پرش‌های بلندتر و همین طور پرت کردن سنگ‌های بزرگ به سمت کریتوس است.

دانستنی‌ها

  • همتای اوگرها در اساطیر یونان باستان سایکلاپس‌ها هستند.
صفحات دیگر