ویکی God of War

فافنیر (Fafnir)

اشتراک‌گذاری

فافنیر

Fafnir

فافنیر (Fafnir) God of War

گونه

بازی

خدای جنگ (۲۰۱۸)

فافنیر (Fafnir) یک دورف بوده که در خدای جنگ ‌(۲۰۱۸) به یک اژدها تبدیل شده است.

در اسطوره‌شناسی نورس

فافنیر در اساطیر اسکاندیناوی فرزند پادشاه دورف‌ها هرایدمار، و برادر رگین و اوتر بود. او پس از نفرینی که تحت تأثیر حلقهٔ اندواری قرار گرفته بود تبدیل به اژدها شد. مدتی بعد بال‌های خود را جدا کرده و تبدیل به ماری غول‌پیکر شد. او دارای نفسی سمی بود که توسط آن سرزمین خود را دچار طاعون کرده بود. فافنیر و برادرش رگین در انتها به دست زیگفرید دلاور کشته شدند.

در God of War

فافنیر همانند بروک و سیندری یک دورف بود. سنگ تیزکننده‌ای که سیندری از کریتوس و آترئوس درخواست کرد تا آن را بازیابی کنند متعلق به فافنیر بوده است.

در مخزن فافنیر چندین گنجینه از دنیاهای مختلف وجود داشته است اما تمام آن‌ها توسط گروهی از جانوران میدگارد ربوده شده است و تنها یک صندوق از آن باقی مانده است.

کریتوس و آترئوس خیلی زود پی بردند که فافنیر نیز همانند سایر اژدهایان به بند کشیده شده است. بر اساس متنی مشخص شده که او یک آینه‌ی ونیر داشته است که با نگرستین به آن قادر به تبدیل شدن به یک اژدها بوده است.

منبع