بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ایگدراسیل

اشتراک‌گذاری
ایگدراسیل

ایگدراسیل (Yggdrasil) که همچنین با نام درخت جهان یا درخت حیات شناخته می‌شود، مکانی در خدای جنگ (۲۰۱۸) و خدای جنگ راگناروک است.

شرح

ایگدراسیل یک درخت سرخدار عظیم است که اعتقاد بر آن است که مرکز کیهان نورس است. هر یک از نه قلمرو در میان شاخه‌ها و ریشه‌های این درخت وجود دارد و خود درخت نیز قلمرویی در میان قلمروها است.

این درخت در دررون قلمروها داری چندین ابزار مفید است. جمع‌آوری شبنم از شاخه‌های این درخت (که در نزدیکی آب‌ها یافت می‌شوند) باعث ارتقای دائمی وضعیت می‌شود. علاوه بر این، شیره‌ی ایگدراسیل یک رسانای قوی الکتریسیته است: ضربه زدن به آن با هر نوع الکتریسیته باعث ایجاد انفجار می‌شود.

با استفاده از دروازه‌های میستیک (Mystic Gateways) ‌توان وارد این قلمروی میانی شد و در امتداد شاخه‌های این درخت قدم زد و سریعتر بین قلمروها سفر کرد.

تاریخچه

همانطور که گفته شده است ایگدراسیل فراتر از زمان و مکان است و نمی‌توان یک منشأ را به آن نسبت داد.

هنگامی که غول‌ها به یوتون‌هایم عقب‌نشینی کردند، آن‌ها از تیر کمک گرفتند تا برج مسافرتی را در میان یکی از ریشه‌های درخت جهانی پنهان کنند تا هیچ خدای آسیری نتواند به یوتون‌هایم دسترسی پیدا کند. این برج بعدا توسط کریتوس و آترئوس بازیابی شد.

بر اساس یک پیشگویی، نبرد بین یورمونگاند و ثور باعث تکان شدیدی در این درخت خواهد داد که از هم جدا می‌شود و مار جهانی به گذشته باز گردانده می‌شود.

صفحات دیگر