ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انشینت‌ها

اشتراک‌گذاری
انشینت‌ها

انشینت‌ها (Ancients)‌ نژادی از گولم‌های عنصری هستند که به عنوان مینی-باس در خدای جنگ حضور دارند.

شرح

انشینت‌ها از آغاز زمان وجود داشته‌اند و گفته می‌شود که بخش‌های باقی مانده از یمیر هستند. به استثنای موردی که در الف‌هایم وجود دارد، بیشتر انشینت‌ها در میدگارد زندگی می‌کنند که معمولا به دلیل داشتن بدن‌های سنگی در مناظر آنجا پنهان شده‌اند.

بدن آن‌ها کاملا از سنگ تشکیل شده است و هر یک دارای یک عنصر مثل آتش، یخ و ... هستند. آن‌ها فاقد هر گونه اندام حسی و بدون دهان هستند، بنابراین قادر به حرف زدن نیستند. صرف نظر از این، به نظر می‌رسد که آن‌ها موجوداتی باهوش هستند زیرا از محیط اطراف خود آگاه هستند و می‌توانند وارد جنگ شوند.

ظاهرا انشینت‌ها برای قرن‌ها به خواب زمستانی می‌روند و تنها زمانی بیدار می‌شوند که از خواب‌شان مختل شود. آن‌ها همچنین به نظر موجودات صلح‌آمیزی هستند، زیرا فقط در صورت تحریک شدن حمله می‌کنند.

دورف‌ها علاقه خاصی به انشینت‌ها دارند. یک کیمیاگر دورف معروف به نام اندواری، آن‌ها را جانورانی بالقوه می‌دانست و یک فرآیند اصلاحی را در پیش گرفت تا روح یک انشینت را اهلی کرد، فرآیندی که ناخواسته باعث ایجاد پلیدی‌هایی به نام روح خواران شد.

صفحات دیگر