ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آسگارد

اشتراک‌گذاری

آسگارد

Asgard

آسگارد - God of War

حاکم

اودین

بومیان

آسیر

پایتخت

گلدشیم

بخشی از

باس‌ها

اودین (باس نهایی)
ثور

آسگارد (Asgard) که در زبان اسکاندیناوی باستان با نام آسگارور (Ásgarðr) نیز شناخته می‌شود، یکی از نه قلمروی درخت جهان و خاستگاه افسانه‌ای خدایان آسیر بود که از آنجا بر هشت قلمرو دیگر نظارت می‌کردند. در بالای تاج ایگدراسیل، آسگارد از زمان‌های بسیار قدیم توسط پدر همگان شرور با حیله‌گری اداره می‌شد و همچنین آخرین خاستگاه شجاع‌ترین جنگجویان کشته شده در میدگارد بود. آسگارد که به طور سنتی با دانش، جنگ و قدرت همراه بود، توسط یوتون‌ها با وعده‌ی عذاب قطعی در زمان راگناروک همراه شد، چیزی که باعث شد تا آسگاردی‌ها سرزمین خود را به قلعه تبدیل کنند و جرقه‌ی یک لشکرکشی بی‌رحمانه برای فتح  و نسل‌کشی سایر قلمروها زده شد.

قدرت محض خدایان آسیر و منابع نظامی بی‌پایان آن‌ها، به آسگاردی‌ها اجازه داد تا به تدریج قلمروهای نه گانه را تحت سلطه خود درآورند و دشمنان خود را تحت سلطه سیاسی و اقتصادی محکمی قرار دهند تا همه چیز تنها به نفع آسگارد باشد. پدر همگان هر اقدامی برای جلوگیری از راگناروک را انجام داد و وسواس او برای دانش، او را به سرقت و غارت حریصانه هر ذره اطلاعات از همه قلمروها سوق داد. با این حال، آسیر در نهایت به خاستگاه رقیب سرسخت خود در واناهیام حمله کرد. با وجود قدرت وحشیانه‌ای که آسیر داشت اما آن‌ها ونیر را به شدت دست کم گرفتند و هر دو طرف پس از قرن‌ها جنگ به بن‌بست رسیدند.

در نتیجه، آن‌ها یک آتش بس را در قالب ازدواج بین فریا و اودین، دو رهبر اصلی دو جبهه منعقد کردند. اما پس از یک دوره طولانی صلح، شکست اتحاد آن‌ها، آسگاردی‌ها را وادار کرد تا از تبعید فریا توسط اودین استفاده کنند و فتح نظامی خود را از سر بگیرند که این بار با موفقیت انجام شد. تسلط وحشیانه آن‌ها در نهایت با راگناروک به پایان رسید، که شروع آن با مداخله کریتوس و پسرش سرعت پیدا کرد. روح اسپارت قلمروهای نورس را متحد کرد و از قدرت افسانه‌ای گلارهورن برای رهبری موفقیت‌آمیز تهاجم به آسگارد استفاده کرد و برای همیشه به حکومت آسیر پایان داد.

آسگارد یک مکان اصلی در God of War: Ragnarök است، اگرچه آترئوس تنها می‌تواند چند بار در طول کمپین اصلی از آن بازدید کند. این قلمرو نه تنها چشم‌اندازی منحصربه‌فرد و نسبتا باطراوت دارد، بلکه جایی است که شخصیت لوکی و همچنین رابطه‌اش با اودین و خدایان آسیر به طور عمیق توسعه پیدا می‌کند.

صفحات دیگر