ویکی Far Cry

برگزیده (The Chosen)

اشتراک‌گذاری

برگزیده

The Chosen

برگزیده (The Chosen) - Far Cry

نمایش‌ها

نقش

شخصیت غیر قابل بازی
دشمن

سلاح‌ها

AR-C
کمان کامپوند

برگزیده (The Chosen) گروهی نخبه و متعلق به فرقه Project at Eden's Gate است که توسط جیکوب سید رهبری می‌شود. آن‌ها با تجهیزات بهتر نسبت به افراد دیگر، نیروهای زبده فرقه محسوب می‌شوند و با داشتن هواپیماهای دوباله و مسلح توانایی حملات هوایی در برابر گروه مقاومت را دارا هستند.

شرح

اعضای چوزن ماموریت شکار و ربودن مخالفان پروژه را بر عهده دارند. آن‌ها برای مبارزه آموزش دیده‌اند. یونیفورم آن‌ها یک جاکت طوسی رنگ با یک ماسک اسکی قرمز رنگ است.