ویکی Far Cry

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خانواده سید

اشتراک‌گذاری
خانواده سید

خانواده سید (Seed family) که با عنوان The Heralds (قاصدها) نیز شناخته می‌شوند، خانواده‌ای ساکن هوپ کانتی (Hope County) هستند که به عنوان آنتاگونیست در وقایع Far Cry 5 نقش دارند. اعضای این خانواده رهبران فرقه Eden’s Gate هستند و جوزف سید، رئیس این خانواده محسوب می‌شود که اعضای خانواده خود را قاصدان خطاب می‌کند.

اعضای خانواده

  • جوزف سید – رئیس و رهبر پروژه Eden’s Gate. از لحاظ سنی دومین برادر از جمع سه برادر.
  • جیکوب سید – یک ارتشی کهنه کار و بزرگ‌ترین عضو خانواده.
  • جان سید – وکیل خانواده و جوان‌ترین برادر.
  • فیث سید – خواهر ناتنی برادران سید و جوان‌ترین عضو خانواده.
صفحات دیگر