ویکی Far Cry

محوطه فرقه

اشتراک‌گذاری

محوطه فرقه (Cult's Compound) یکی از پنج ناحیه در Far Cry 5 است. این مکانی است که بازیکن در ابتدا و انتهای بازی در آن قدم می‌گذارد. زمانی که بازیکن در ابتدای بازی از این محوطه فرار می‌کند، این ناحیه تا آزادسازی دیگر مناطق بسته خواهد ماند. در حالی که تمام هوپ کانتی توسط جوزف سید و «فرزندان» او کنترل می‌شود، این محوطه مکان اصلی استقرار او و تعلیم به پیروانش است.

نام ماموریت‌ها

  • The Warrant
  • No Way Out
  • Where It All Began