Assassin’s Creed

هتپی (Hetepi)

اشتراک‌گذاری

هتپی

Hetepi

هتپی (Hetepi) Assassin’s Creed

تولد

۹۰ سال پیش از میلاد
مصر

مرگ

سال ۴۸ پیش از میلاد
منف، مصر

وابسته به

فرقه پارینه‌ها

صداپیشه

دیوید کالینز

حضور در

Assassin's Creed: Origins

هتپی (Hetepi) که همچنین با نام مستعار مارمولک (The Lizard) شناخته می‌شود، کاهن آنوبیس بود که در منف تحت نظر کاهن اعظم پاشرنپتاح فعالیت می‌کرد. او همچنین عضو فرقه پارینه‌ها در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم بود.

بیوگرافی

او در زمانی حوالی ۹۰ سال پیش از میلاد متولد شد. در دوره‌ای از زندگی‌اش در منف تبدیل به کاهن آنوبیس و همین طور عضوی از Order of the Ancients شد.

هتپی در سال ۴۸ پیش از میلاد تلاش‌های بسیاری برای خراب کردن اعتبار پاشرنپتاح کرد چرا که تشنه‌ی گرفتن جایگاه او به عنوان کاهن اعظم بود. او با دسیسه‌های مختلفی که در سراسر شهر ایجاد کرد از جمله مسموم کردن گاو مقدس آپیس باعث شد تا مردم و حتی کاهن اعظم منف فکر کنند که مارمولک نوعی جادوی سیاه دارد و شهر و ساکنان آن را نفرین کرده است.

افشا و مرگ

تلاش‌های هتپی با آمدن مدجای بایک متوقف شد. بایک با تحقیق و جستجو در مورد نفرین‌ها از دلایل مسمومیت آپیس، سقط جنین‌ها و حمله‌ی مضاعف تمساح‌ها به شهروندان مطلع شد. او با کشف هویت واقعی هتپی به سراغ او رفت، با وجود این که در میان پیروانش در معبد بزرگ پنهان شده بود اما بایک به واسطه شال آبی رنگ و سرفه‌هایش، او را شناسایی کرد و با کشتن او منف را از شر نفرین‌ها رها کرد.

تصاویر

نشان هتپی (مارمولک)