بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیگورد استیربیورن‌سون

اشتراک‌گذاری

سیگورد استیربیورن‌سون

Sigurd Styrbjornson

سیگورد استیربیورن‌سون - Assassin’s Creed

تولد

۸۴۲
فورن‌برگ، نروژ

نژاد

انسان

وابسته به

سیگورد استیربیورن‌سون (Sigurd Styrbjornson) یک وایکینگ از نروژ بود که به همراه قبیله‌اش در قرن نهم در انگلستان مستقر شد. او پسر پادشاه استیربیورن از فورن‌برگ، شوهر رندوی و برادرخوانده ایوور بود. او همچنین تناسخ تیر ایسو، خدای نورس جنگ و عدالت بود.

در سال ۸۷۰، در حالی که خواهرش ایوور در نروژ باقی مانده بود تا به مقابله با رهبر قبیله رقیب و قاتل پدر و مادرش یعنی کیوتوه ظالم ادامه دهد، سیگورد سفری را برای حمله به سرزمین‌های شرقی آغاز کرد. او هنگامی که در قسطنطنیه بود با یک هیدن وان به نام بسیم بن اسحاق و شاگردش هیثم ملاقات کرد و با او دوست شد و بسیاری از آداب و رسوم سازمان‌شان را آموخت. در سال ۸۷۲، سیگورد به همراه بسیم و هیتم به خانه بازگشت و به یک تیغه پنهان که سلاح برجسته‌ی هیدن وان‌ها بود را به ایوور هدیه داد.

در همان سال، قبیله ریون سرانجام کیوتوه را شکست داد و قبیله‌ی رقیب را با کمک نیروهای هارالد فیرهیر از نروژ به بیرون راند. این موضوع به فیرهیر نیز اجازه داد تا پادشاهی‌های کوچک نروژ را تحت حکومت خود متحد کند. سیگورد پس از اینکه شاهد وفاداری سریع پدرش استیربیورن به پادشاه هارالد بود، از تصمیم او خشمگین شد. سیگورد به همراه ایوور، رندوی و دیگر اعضای قبیله ریون که به طور مشابه ناراضی بودند، به انگلستان مهاجرت کردند و در نهایت در یکی از اردوگاه‌های قدیمی هالفدان راگنارسون مستقر شد که آنجا را ریونستورپ نامیدند.

سیگورد پس از ایجاد یک شهرک، خواهرش را مسئول ریونستورپ کرد و خودش به لسترشایر رفت تا متحدانی را برای قبیله بدست آورد و از پسران راگنار شروع کرد. پس از اینکه او و ایوور به ایوار و اوبا راگنارسون کمک کردند تا سیولولف را بر سلطنت مرسیا بنشانند، سیگورد با این پادشاه جدید و راگنارسون‌ها اتحادی برقرار کرد.

سیگورد در ادامه ماجراجویی‌های خود در انگلستان، سپس به آکسنفوردسیر سفر کرد که در این سفر ایوور و بسیم همراهش بودند. آن‌ها به دنبال زنی به نام فولکه رفتند به امید که او تصورهای سیگورد را درک کند. با این حال، سیگورد پس از برخوردی با پادشاه آلفرد وسکس توسط فولکه مورد خیانت قرار گرفت و اسیر شد. پس از بیش از یک سال اسارت، ایوور قادر به ترور فولکه شد و برادرش را نجات داد. در این مقطع ذهن سیگورد باز شد و هنگامی که وجدان تیر در درون او آشکار شد، سیگورد شروع به دیدن خود به عنوان یک خدا کرد و از ایوور و بقیه قبیله ریون فاصله گرفت و معتقد بود که آن‌ها مانعی برای سرنوشت واقعی او هستند.

در سال ۸۷۷، سیگورد تصمیم گرفت به جستجوی والهالا بپردازد و بنابراین در کنار ایوور به نروژ بازگشت تا اتاق ایگدراسیل را پیدا کند. پس از اینکه این خواهر و برادر خودشان را به ایگدراسیل متصل کردند و ظاهرا به والهالا منتقل شدند، ایوور در نهایت متوجه شد که آن‌ها فقط وارد یک شبیه‌ساز شده‌اند و برادرش را متقاعد کرد تا به دنیای فانی فرار کند. در آنجا بسیم در کمین آن‌ها بود، کسی که در واقع تناسخی از لوکی بود و به دنبال گرفتن انتقام از تناسخ اودین یعنی ایوور بود. سیگورد پس از کمک به ایوور برای شکست دادن بسیم و به دام انداختن او در شبیه سازی والهالا، به رهبری خود در قبیله ریون و رابطه‌اش با خواهرش فکر کرد. در نهایت او تصمیم گرفت که ایوور را به عنوان رهبر قبیله ریون منصوب کند چرا که معتقد بود او رهبر مناسب‌تری نسبت به خودش است.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed Valhalla: Song of Glory (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Valhalla
  • Assassin's Creed: Rebellion – The Ravens' Wound
  • The World of Assassin's Creed Valhalla: Journey to the North – Logs and Files of a Hidden One (اشاره شده)
صفحات دیگر