بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گوی‌های کریستالی

اشتراک‌گذاری
گوی‌های  کریستالی
یک گوی کریستالی فعال

گوی‌های کریستالی (Crystal Balls) نوعی از قطعات عدن هستند که به مالکان خود امکان دسترسی به نکسوس را می‌دهد، مکانی که افراد در آن می‌توانند با اعضای تمدن اول صحبت کنند و با افراد در سراسر تاریخ ارتباط برقرار کنند. روی این گوی‌های کریستالی خطوطی دیده می‌شود و اندازه‌ی آن‌ها مشابه با سیب‌های عدن است.

نمایش‌ها

صفحات دیگر