بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوه نور

اشتراک‌گذاری

کوه نور

Koh-i-Noor

کوه نور - Assassin’s Creed

قدرت‌ها

مشاهده سرنوشت دیگر قطعات
پناهگاه آگاهی دورگا
تجسم هولوگرام‌های ملموس
انفجارهای انرژی
یافتن سایر قطعات عدن
تجسم سپر
توانایی بازسازی خود

موقعیت

در اختیار ایلیا

دوره زمانی

پیش از تاریخ
رنسانس
امپراتوری سیک
جنگ جهانی دوم
دوران مدرن

سازنده

حاملان برجسته

جونو
دورگا
نادرشاه
احمد شاه درانی
رنجیت سینگ
ارباز میر
پیارا کائور
آلبرت بولدن

کوه نور (Koh-i-Noor) که قبلا با نام سیامانتاکا مانی شناخته می‌شد، یک قطعه عدن به شکل الماس است که دارای چنان قدرت عظیمی است که می‌تواند سرنوشت سایر قطعات را به هم پیوند دهد. شایعه شده است که فقط خدا یا زنان می‌توانند قدرت آن را کنترل کنند. این الماس همچنین قادر به یافتن سایر قطعات عدن است.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Brahman (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Rogue (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Initiates (اشاره شده در پایگاه داده)
  • Assassin's Creed Chronicles: India
  • Assassin's Creed: Underworld (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Syndicate – The Last Maharaja (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Templars
  • Assassin's Creed: Uprising
  • Assassin's Creed: The Official Collection
  • Assassin's Creed: Odyssey (اشاره شده)
صفحات دیگر