بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چشمان کاسموس

اشتراک‌گذاری

چشمان کاسموس (Eyes of Kosmos) یکی از هفت شاخه‌ی فرقه‌ی کاسموس بود. اعضای این شاخته منبع اصلی اطلاعات فرقه در سراسر یونان بودند.

تاریخچه

این شاخه در زمانی بعد از تشکیل فرقه کاسموس شکل گرفت. چشمان کاسموس اطلاعات با ارزشی داشتند که فرقه باور داشت به واسطه‌ی آن قادر به کنترل جنگ خواهد بود.

گروهی از بانکداران، برده‌داران، سیاستمدران، و دیگر افراد قدرتمند برای جمع‌آوری اطلاعات فرقه به کار گرفته می‌شدند. اعضای این شاخه در قالب شهروندان معمولی جامعه ظاهر می‌شدند و بر ثروت و اشخاص مهم هر دوی اسپارت و آتن جاسوسی می‌کردند.

در سال ۴۳۱ پ.م کاساندرا یک به یک اعضای این شاخه را از بین برد و سرانجام به هویت حکیم این شاخه یعنی نیکس دستیابی پیدا کرد و او را نیز به قتل رساند. به این ترتیب سیستم جمع‌آوری اطلاعات فرقه مختل شد.

اعضا

  • الپنور از کیررا
  • سوترا
  • مستر
  • هرمیپوس
  • میداس
  • نیکس شدو (حکیم)

حضور در

صفحات دیگر