Assassin’s Creed

فرقه‌ی کاسموس (Cult of Kosmos)

اشتراک‌گذاری

فرقه‌ی کاسموس

Cult of Kosmos

فرقه‌ی کاسموس (Cult of Kosmos) Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

آگاممنون

موقعیت

یونان
امپراطوری هخامنشی

گروه‌های مرتبط

تمپلارها
فرقه‌ی پارینه‌ها
امپراطوری هخامنشی
اتحادیه دلوس
اتحادیه پلوپونز

تاریخ تاسیس

اوایل قرن ۱۲ پیش از میلاد

اعضای برجسته

آسپاسیا
دیموس

نمایش در

Assassin's Creed: Odyssey

فرقه‌ی کاسموس (Cult of Kosmos) یک سازمان مخفی در یونان باستان بود، سازمانی که با تصاحب مناطق و به کنترل درآوردن یونان قصد آوردن صلح به این کشور و همین طور دسیابی به آثاری از تمدن اول را داشت. این فرقه همچنین در شاخه‌هایی شامل چند فرد ماهر (Adept) با رهبری یک حکیم (Sage) اداره می‌شد.

فرقه‌ی کاسموس یکی از چند گروهی است که بعدها به فرقه‌ی تمپلارها توسعه یافتند.

تاریخچه

جنگ تروآ

آگاممنون فرقه‌ی کاسموس را در زمان جنگ تروجان و اتحاد تمام یونان بنیان کرد.

جنگ‌های یونانی-پارسی

فرقه به طور قابل توجهی توسط خشایارشای یکم (در زمان پیروزی‌اش) پشتیبانی می‌شد و خشایارشا آن را به عنوان عاملی برای یک یونان متحد تحت سلطه‌ی خود می‌دانست. زمانی که لئونیداس در مورد رفتن به جنگ پارسی‌ها در دلفی از پیشگو مشورت می‌گرفت، کل فرقه در مقابل شاه اسپارت قرار گرفت و به او هشدار داد که بر خلاف نقشه‌های آن‌ها اقدامی نکند. با این حال لئونیداس تهدید فرقه را نادیده گرفت و علیه مهاجمان جنگید. این بی‌احترامی او به فرقه به بهای جانش تمام شد اما در نهایت نقشه‌های فرقه‌ی فرقه‌ی کاسموس را متوقف کرد.

جنگ پلوپونز

چند دهه بعد، فرقه جنگ پلوپونز را در میان دو شهر مهم یونان به طور هماهنگ‌شده و به منظور گرفتن کنترل یونان شعله‌ور کرد. آن‌ها همچنین سعی کردند اصل و نسب لئونیداس را به خاطر پتانسیلی که در دخالت در نقشه‌هایشان داشتند ریشه‌کن کنند. این موضوع باعث شد تا کاساندرای مزدور علیه آن‌ها قد علم کند و علیه نقشه‌های فرقه برای کنترل یونان مبارزه کند.