بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لفافه‌های عدن

اشتراک‌گذاری

لفافه‌های عدن

Shrouds of Eden

لفافه‌های عدن - Assassin’s Creed

نوع

قطعه عدن

قدرت‌ها

بازسازی و التیام
ارتباط با آگاهی کونسوس (فقط کفن اصلی)

دوره زمانی

پیش از تاریخ تا دوران مدرن

سازنده

کان

تاریخ ساخت

کونسوس، ایسو

حاملان برجسته

جیسون
جوزف
مسیح
کرافورد استاریک
آلوارو گراماتیکا

لفافه‌های عدن (Shrouds of Eden) قطعاتی از عدن به شکل پارچه‌هایی هستند که قادر به ترمیم و شفا هستند. این لفافه‌ها از ماده نانوتک بازسازی‌کننده هستند که توسط یک ایسو به نام کنسوس طراحی شد که نسخه اصلی آن در سال ۱۹۲۳ عصر ایسو ایجاد شد. کونسوس هوشیاری خود او در داخل لفافه اولیه ذخیره کرد و در نتیجه توانایی داشت تا در زمان فعال شدن برای مقطعی بدن کاربران را تصاحب کند.

کفن اصلی یک پارچه سفید آغشته به خون توصیف شده است که معمولا در یک جعبه چوبی ساده نگهداری می‌شد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed II (در قالب گیلف)
  • Assassin's Creed: Project Legacy (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Syndicate
  • Assassin's Creed: Uprising
  • Assassin's Creed: Odyssey – The Fate of Atlantis: Judgment of Atlantis (شبیه‌ساز)
  • Assassin's Creed: Blade of Shao Jun (فلش‌بک)
  • Assassin's Creed: Valhalla – Song of Glory
  • Assassin's Creed: Fragments – The Witches of the Moors
صفحات دیگر