بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قهرمانان فرقه

اشتراک‌گذاری

قهرمانان فرقه (Heroes of the Cult) بخشی از فرقه‌ی کاسموس بود که از جنگجویان قدرتمند تشکیل شده بود. آن‌ها قدرت و نیروی خشن فرقه بودند که نام‌شان اغلب در میان مزدوران دیده می‌شد.

اعضا

  • اوکیتوس
  • بلوس
  • سوردفیش
  • دیانیرا
  • پالاس
  • سیکیاس (حکیم)

حضور در

صفحات دیگر