بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عبادت‌کنندگان دودمان

اشتراک‌گذاری

عبادت‌کنندگان دودمان (Worshippers of the Bloodline) اعضایی از فرقه‌ی کاسموس بودند که باور داشتند فرزندان دودمان افرادی منحصر به فرد، قادر و دارای حرمتی چون خدایان هستند.

اعضا

  • زویسمه
  • هارپالوس
  • کریسیس
  • ملیته
  • دیونا
  • یوکاسته (حکیم)

حضور در

صفحات دیگر