ویکی Assassin’s Creed

سیگورد استیربیورسون

اشتراک‌گذاری

سیگورد استیربیورسون

Sigurd Styrbjornson

سیگورد استیربیورسون - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

اواسط قرن نهم

نژاد

انسان

خانواده

استیربیورن (پدر)
ایوور(خواهر ناتنی)
رندوی (همسر)

وابسته به

سیگورد استیربیورسون (Sigurd Styrbjornson) پسر پادشاه استیربیورن بود. او شوهر رندوی و برادر ناتنی ایوور بود.

زمانی که خواهر او به سرزمین‌های انگلستان جنوبی حمله کرد، سیگورد سفری را به منظور هجوم به سرزمین‌های شرق ترتیب داد. سیگورد در زمان حضورش در قسطنطنیه با یک هیدن وان به نام بسیم آشنا شد و چیزهای زیادی از او آموخت. در حوالی سال ۸۷۳ او به همراه بسیم به خانه بازگشت و یک تیغه پنهان را به ایوور داد.

بیوگرافی

سیگورد به عنوان پسر پادشاه استیربیورن در فورنبرگ متولد شد. در مقطعی از سال ۸۵۵ و در هنگام برگزاری یک جشن، فورنبرگ توسط ارتشی از کیوتوه کورل مورد حمله قرار گرفت. سیگورد نوجوان در آن زمان در این نبرد شرکت داشت و موفق به نجات بچه‌ای نه ساله به نام ایوور شد. بعد از پایان یافتن این حمله، پادشاه استیربیورن ایوور را به فرزندخواندگی قبول کرد و سیگورد به برادر او تبدیل شد.

بعدها سیگورد با یک زن نورس به نام رندوی ازدواج کرد.

سیگورد در حوالی سال ۸۷۰، طی یک سفر دو ساله برای مدتی در قسطنطنیه سپری کرد و در آنجا با دو هیدن وان به نام بسیم و هیثم آشنا شد. پس از آن او به روم و آفریقا رفت و این دو نفر به نیز عنوان راهنما به او کمک کردند و حتی آن‌ها یک تیغه پنهان را به او دادند.

پس از بازگشت سیگورد به نروژ، در مقطعی شاه استیربیورن شایسته دانست تا عنوان پادشاهی خود که قرار بود به سیگورد برسد را بدون اطلاع یا رضایت او به هارالد فیرهیر، یک رقیب برای سلطنت نروژ بدهد. این موضوع باعث یک تفرقه میان پدر و پسر شد، و سیگورد که طی سفر دو ساله خود به قسطنطنیه آموزه‌هایی را از بسیم فرا گرفته بود، تصمیم گرفت تا به همراه ایوور و سایر افراد قبیله ریون، نروژ را ترک کند و در جستجوی سرزمین‌های بهتری در نزدیکی انگلستان برود.