بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خشایارشا یکم پارسی

اشتراک‌گذاری

خشایارشا یکم پارسی

Xerxes I of Persia

خشایارشا یکم پارسی - Assassin’s Creed

تولد

۵۱۹ پ.م.
ایران، امپراتوری هخامنشی

مرگ

آگوست ۴۶۵ پ.م.
ایران، امپراتوری هخامنشی

نژاد

انسان

وابسته به

دودمان هخامنشی

خشایارشا یکم پارسی (Xerxes I of Persia) که همچنین با نام خشایارشا بزرگ شناخته می‌شود، پادشاه امپراتوری هخامنشی در زمان جنگ‌های یونانی-پارسی بود. او متحدی برای فرقه پیشینیان در ایران بود.

بیوگرافی

خشایارشا یکم نیز مانند پدرش داریوش یکم، متحد قوی برای فرقه پیشینیان بود.

علاوه بر این فرقه کاسموس از خشایارشا در تلاش برای فتح یونان حمایت می‌کرد، و تلاش ناموفقی برای تحت تأثیر قرار دادن پادشاه لئونیداس اسپارت برای خشایارشا برای تسخیر سرزمین از طریق عروسک خود، اوراکل دلفی، انجام شد. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، خشایارشا دومین حمله ایرانیان به یونان را رهبری کرد. او قبل از عبور از رودخانه استریمون، اسب‌های سفید را قربانی کرد و همچنین ۹ زن و مرد جوان را زنده به گور کرد. پس از آن، ارتش او برای درگیری با نیروهای لئونیداس در دروازه‌های ترموپیل در مالیس حرکت کردند.

برای مقابله با استبداد او، نخبگانی ایرانی متشکل از داریوش، امورجس و پکتیا یک گروه از مبارزان آزادی را علیه شاه تشکیل دادند و رهبری کردند. در آگوست ۴۶۵ پ.م. در حالی که مبارزان آزادی به کاروان خشایارشا حمله می‌کردند، داریوش با مبدل کردن خود به عنوان یکی از مأموران پادشاه، مخفیانه خشایارشا را ترور کرد. این اقدام او اولین مورد ثبت شده از تیغه پنهان است.

پس از مرگ او، پسرش اردشیر یکم جانشین شد.

صفحات دیگر