بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اساسین‌ها

اشتراک‌گذاری

اساسین‌ها

Assassins

اساسین‌ها - Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

آدم و حوا (افسانه)
آمنت و بایک

عنوان رهبر

پیشینیان

گروه آرتابانوس
فرقه ایلتانی

گروه‌های مرتبط

خودخوانده‌ها
مزدوران
دزدان
رومانی
فرزندان آزادی

مذهب

آگنوستیسیسم

تاریخ بنیان‌گذاری

حدود ۷۵۰۰۰ بیش از میلاد (افسانه)
۴۷ پیش از میلاد

انجمن برادری اساسین (Assassin Brotherhood) که همچنین با عنوان فرقه اساسین و در زمان‌های قدیم با عنوان هیدن وان‌ها و در زمان جنگ‌های صلیبی با عنوان حشاشین شناخته می‌شوند، یک فرقه سازمان‌یافته از قاتلین و دشمنان قسم‌خورده فرقه تمپلار هستند که در سراسر تاریخ یک جنگ مداوم را با فرقه نام برده داشته‌اند.

در حالی که تمپلارها به دنبال حفظ انسانیت به واسطه کنترل اراده‌ی آزاد انسان هستند، اما انجمن برادری اساسین برای اطمینان از بقای آزادی مبارزه می‌کند و آزادی اراده را باعث شکوفایی ایده‌های جدید و رشد فردیت می‌داند. اساسین‌ها همچنین اخیرا تبدیل به دشمنان فرقه جونو شده‌اند، فرقه‌ای که به دنبال بازیابی حکومت مطلق ایسو بر بشریت است.

اساسین‌ها حداقل از تاریخ ۴۵۶ قبل از میلاد، اگرچه بدون فرقه فعالیت داشته‌اند. آن‌ها در دوران امپراتوری روم، قرون وسطی، رنسانس، انقلاب صنعتی تا دوران معاصر حاضر بوده‌اند. اولین سازمان تشکیل شده توسط اساسین‌ها با نام هیدن وان‌ها شناخته می‌شود که در سال ۴۷ پیش از میلاد در مصر بنیان شد.

صفحات دیگر