کریمسون فایر (Crimson Fire)

آتش سرخ

Crimson Fire

کریمسون فایر (Crimson Fire) Tomb Raider

نام مستعار

آتش سرخ
چاک چل
قرمز

وضعیت

زنده

جنسیت

مونث

ملیت

اهل پرو

تمدن

پایتیتی (یاکسیل)

وفاداری

یاکسیل
لارا کرافت
شورشیان پایتیتی

دشمنان

ترینیتی
فرقه‌ی کوکولکان

به تصویر کشیده شده توسط

سباستین کروتو

کریمسون فایر (Crimson Fire – آتش سرخ) یک کاهن یاکسیل و نشانگر چاک چل در «تطهیر» است.

بیوگرافی

کریمسون فایر درون سینوتی نزدیک به پایتیتی زندگی می‌کند و از جعبه‌ی نقره‌ای ایکس چل محافظت می‌کند. زمانی که این جعبه ربوده شد او و سایر یاکسیل‌ها هدفشان را گم کردند، اگرچه همچنان از محل آیینی جعبه‌ی نقره‌ای محافظت می‌کردند.

اولین تقابل او با لارا کرافت زمانی انجام گرفت که او قصد بازیابی جعبه را داشت و یاکسیل‌ها را برای متوقف کردن او فرستاد.

او بعدها دوباره با لارا روبرو شد، کسی که متوجه شده بود هدفش همان چیزی است که کریمسون فایر می‌خواهد. لارا پیشنهاد همکاری به او را داد و هویت خودش را با عنوان ایکس چل نشان داد، کریمسون فایر قبول کرد تا با لارا و شورشیان پایتیتی همکاری کند. کریمسون فایر حمله‌ای را به نیروهای ترینیتی و فرقه‌ی کوکولکان ترتیب داد. او در نهایت اقدام به کشتن فرمانده رورک کرد.

بعد از نبرد، وقتی لارا موفق به شکست دادن آمارو شد، کریمسون فایر قدرت کوکولکانی که نهفته در لارا بود را برای مشتعل کردن خورشید قربانی کرد.