ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاگونه (Kagune)

اشتراک‌گذاری

کاگونه (Kagune به معنای بچه‌ی قرمز) در مجموعه‌ی توکیو غول عضوی از بدن یک غول است که به منظور شکار کردن به کار گرفته می‌شود و به عنوان یک سلاح برای غول‌ها عمل می‌کند. معمولا به رنگ خون و قرمز است (در انیمه دارای رنگ‌های مختلفی است که این اقدام برای تشخیص کاگونه‌ی هر فرد صورت گرفته) و مثل جریان آب قابل انعطاف اما سفت و تنومند است. هنگامی که کاگونه رها شود، بدن غول تقویت شده و تحرکاتش بالاتر می‌رود. یک کاگونه از سلول‌های Rc تشکیل شده است، سلول‌هایی که مانند خون در تمام بدن در جریان است. کاگونه‌ها عضلاتی تحت کنترل غول‌ها هستند که به اختیار آن‌ها شل یا سفت می‌شوند. اندازه‌ی این عضلات نیز به کیفیت و کمیت سلول‌های RC، و شکل آن به خلاقیت و هوش کاربر بستگی دارد.

گرچه توانایی بهبود جراحات در غول‌ها بالا است اما اگر جراحات صورت گرفته توسط یک کاگونه ایجاد شده باشد، عمل بهبود با تاخیر همراه خواهد بود. چیزی که واضح است این که برای مقابله غول‌ها باید از کاگونه یا چیزی وابسته به آن استفاده کرد. از این رو بازرسان غول از سلاحی به نام کویینکه استفاده می‌کنند که بر اساس کاگونه ساخته شده است.

انواع Rc

ظاهر کاگونه و محل قرارگیری آن روی بدن بسته به نوع Rc غول‌ها است. در کل چهار نوع آرسی وجود دارد که هر یک دارای مشخصه‌های برتر نسبت به یک نوع دیگر هستند و هر نوع آرسی نقاط قوت و ضعف خود را دارند. CCG نیز از این اطلاعات در ساخت کویینکه و گلوله‌های کیو بهره می‌گیرد.

  • اوکاکو: به شکل بال، قرارگیری روی شانه‌ها، سبکی و سرعت بالا، ضعف در نبردهای نزدیک.
  • کوکاکو: قرارگیری در پایین شانه، سنگین و قدرتمند، مناسب برای اعمال تدافعی.
  • رینکاکو: به شکل شاخک‌های کوتاه، قرارگیری در کمر، توانایی بالا در بهبود، قدرت هجومی قابل توجه.
  • بیکاکو: ظاهری شبیه به دم، قرارگیری در دنبالچه، حملات موثر در فواصل متوسط، توازن در حمله، دفاع و سرعت.

منابع

صفحات دیگر