ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاکوهو (Kakuhou)

اشتراک‌گذاری

کاکوهو (Kakuhou) در مجموعه توکیو غول یک عضو کیسه مانند است که فقط در غول‌ها وجود دارد. وظیفه‌ی کاکوهو ذخیره‌ی سولول‌های Rc است. این سلول‌ها از طریق تغذیه جذب غول می‌شود از طریق خون به کاکوهو منتقل و در آنجا ذخیره می‌شود.

سلول‌های Rc می‌توانند به صورت آگاهانه یا ناشی از هیجان از کاکوهو رها شوند که این رهاسازی کاگونه را شکل می‌دهد.

یک غول می‌تواند بیش از یک کاکوهو داشته باشد. به نظر می‌رسد که با قوی‌تر شدن یک غول، بدن آن‌ها کاکوهوهای بیشتری را پرورش می‌دهد. برای مصال یوشیمورا و اتو ۶ تا ۸ کاکوهو دارند.

از کاکوهو غول‌ها برای ساخت سلاح‌های کویینکه استفاده می‌شود.

مکان‌ها

مکان کاکوهو در بدن به نوع Rc هر غول بستگی دارد:

  • اگر غول یک نوع اوکاکو باشد، کاکوهو در ناحیه شانه قرار دارد.
  • اگر غول یک نوع کوکاکو باشد، کاکوهو در زیر کتف قرار دارد.
  • اگر غول یک نوع رینکاکو باشد، کاکوهو در پشت و اطراف کمر قرار دارد.
  • اگر غول یک نوع بیکاکو باشد، کاکوهو در ناحیه دنبالچه قرار دارد.
صفحات دیگر