ویکی The Last of Us

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رتلرها (Rattlers)

اشتراک‌گذاری

رتلرها (Rattlers) یک باند راهزن مستقر در سانتا باربارای کالیفرنیا هستند. آن‌ها آخرین دشمنان حاضر در The Last of Us Part II هستند که در برابر الی و ابی اندرسون قرار می‌گیرند.

پیش‌زمینه

رتلرها یک گروه بازمانده متخاصم و بسیار مسلح هستند که کمپ خود را در عمارتی کنار دریا در سانتا باربارا ایجاد کرده‌اند. آن‌ها در سراسر این شهر تله‌هایی را کارگذاری می‌کنند با این هدف که مبتلا شدگان و سایر بازماندگان را بگیرند. آن‌ها از مبتلا شدگان به عنوان سگ‌های نگهبان و از بازماندگان به عنوان برده استفاده می‌کنند.

رتلرها افرادی سادیستی هستند و گاهی فقط برای تفریح برده‌ها را آلوده می‌کنند و به زنجیر می‌کشند. آن‌ها طوری با قربانیان خود رفتار می‌کنند که برخی مرگ را به این خفت ترجیح می‌دهند و اقدام به فرار می‌کنند. افرادی که فرار می‌کنند با نام «فراری‌ها» شناخته می‌شوند و رتلرها سعی می‌کنند دوباره آن‌ها را اسیر کنند. آن‌ها به طور عمدی به برده‌ها صدمه می‌زنند به طوری که کشته نشوند و مجروح شوند.

برخی از فراری‌ها به خاطر سرنوشتی که در انتظارشان است اقدام به ربودن تفنگ می‌کنند تا خودکشی کنند. یادداشت‌های زیادی در منطقه وجود دارد که توسط ساکنان آنجا نوشته شده است، کسانی که برای اسیر نشدن یا فرار کرده‌اند و یا کشته شده‌اند. رتلرها از معدود گروه‌های بازی هستند که فاقد هر گونه ارزش اخلاقی هستند و به خاطر ذات شرورشان شناخته می‌شوند.

صفحات دیگر