ویکی The Last of Us

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سرافایتز

اشتراک‌گذاری

سرافایتز

Seraphites

سرافایتز - The Last of Us

نوع گروه

فرقه مذهنبی

مقر

جزیره سرافایت

رهبر

پیامبر سرافایت

سرافایتز (Seraphites) که گاهی با عنوان اسکارز (Scars) نیز شناخته می‌شود، یک فرقه و گروه آنتاگونیست در The Last of Us Part II است. آن‌ها برای در اختیار گرفتن شهر سیاتل با جبهه آزادسازی واشنگتن در جنگ بودند.

تاریخچه

پیش‌زمینه

سرافایتز چند سال قبل از شیوع عفونت در سیاتل شکل گرفت. آن‌ها در این شهر به پیروی از زنی پرداختند که خود را یک پیامبر می‌دانست و از سقوط بشریت توسط عفونت مغزی کوردیسپس می‌گفت که نتیجه‌ی گناهان خودشان و زندگی ماشینی آن‌ها بود. به مرور زمان پیروان این زن بیشتر شد و صدها نفر به این فرقه پیوستند. آن‌ها در جزیره‌ای در نزدیکی ساحل سیاتل استقرار یافتند و نبردی را با WLF شروع کردند با این هدف که سیاتل را تصاحب کنند.

اعضای شناخته شده

تصاویر

سرافایتز
سرافایتز
صفحات دیگر