کمیسیون بیو-تروریسم فدرال (FBC)

کمیسیون  بیو-تروریسم فدرال (FBC) Resident Evil

لوگوی FBC

کمیسیون  بیو-تروریسم فدرال یک کمیسیون دولتی است که به منظور اداره عملیات‌های بیو-تروریستی ایجاد شده است و رهبری آن با مورگان لنسدل است. FBC در حمله‌ی بیو-تروریستی سال ۲۰۰۴ به شهر تراگریجیا دخالت داشت. پارکر لوسیانی و جسیکا شراوت دو عامل BSAA هستند که در سال ۲۰۰۴ به عنوان اعضای FBC دیده شدند.

تاریخچه

سقوط

در سال ۲۰۰۵، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت اعضای Veltro، دو عامل FBC یعنی ریموند وستر و ریچل فولی به کشتی متروکه کویین زنوبیا اعزام شدند تا تهدید مربوطه را ارزیابی کنند. در همین زمان ماموران BSAA یعنی جیل ولنتاین و پارکر لوسیانی نیز در آنجا حضور پیدا کردند. آنها از این موضوع اطلاع نداشتند که تمام این برنامه توسط کلیو آر. اوبرایان، رئیس BSAA تنظیم شده بود تا مدارکی علیه مورگان لنسدل و دخالت او در ظهور Veltro و نابودی تراگریجیا به دست آید.

لنسدل چندین مرتبه تلاش کرد تا مدارک موجود را به روش‌های مختلف لاپوشانی کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی با ماهواره‌ی Regia Solis، رها کردن BOWها از آزمایشگاه کشتی برای مقابله با جیل و پارکر، و مجبور کردن جسیکا شراوت در فعال کردن سیستم تخریبی کشتی.

در نهایت FBC به همراه لنسدل به مقر BSAA حمله کرد و دستور بازداشت اوبرایان به جرم اتهامات دروغین صادر شد. مدتی بعد جیل و کریس ردفیلد، جک نورمن آلوده شده به ویروس را نابود کردند، و به شواهدی علیه لنسدل دست یافتند که پخش این شواهد منجر به آزاد شدن اوبرایان و دستگیری لنسدل شد. پس از این اتفاقات FBC منحل شد و مابقی عوامل و منابع آن به BSAA منتقل شد.

میراث

در سال ۲۰۱۱ نیل فیشر، رئیس سازمان TerraSave و عضو سابق FBC و زیردست لنسدل برنامه‌ای داشت تا یک شیوع بیو-شیمیایی دیگر مانند حادثه تراگریجیا را ایجاد کند و با نقشه‌ای FBC و سایر افراد همفکر خود را احیا کند. نیل طی معامله‌ای با الکس وسکر و در قبال گرفتن نمونه‌ای از ویروس اوروبروس اعضای TerraSave را فروخت. با این حال، الکس به او خیانت کرد و او را به ویروس اوروبروس آلوده شد کرد. به این ترتیب امید برای احیای احتمالی FBC از بین رفت.

اعضای شناخته شده

  • داریو باریونی
  • نیل فیشر
  • فولی ریچل
  • مورگان لنسدل
  • پارکر لوسیانی (تا زمان حادثه تراگریجیا)
  • جسیکا شراوت (تا زمان حادثه تراگریجیا)
  • ریموند وستر