مولدد سریع

مولدد سریع

Quick Molded

مولدد سریع Resident Evil

بر پایه

کپک، زیست‌توده انسانی

تاریخ ایجاد

حدود ۲۰۱۴

ایجاد از طریق

کپک، از طریق توسعه باکری از یک مورد سری-E

هدف

سلاح‌های بیولوژی آزمایشی
تولید تصادفی

کپک‌زده یا مولدد سریع (Quick Molded) نوعی کوچکتر از مولددها هستند که در Resident Evil 7: Biohazard حضور دارند. آن‌ها با عنوان مولدد چهار-پا نیز شناخته می‌شوند.

بیولوژی

این گونه از موجودات دارای ترکیب بدنی مشابه با مولددهای معمول دارند، با این تفاوت که روی چهار دست و پا راه می‌روند و بدنی لاغرتر و کوچکتر دارند. این موضوع باعث می‌شود تا این موجودات به شدت چابک باشند.

بر خلاف یک مولدد معمولی، آن‌ها از پایداری کمتری برخوردارند و خیلی زود کشته می‌شوند. با این حال این به معنای تهدیدآمیز نبودن آن‌ها نیست چرا که این موجودات قادرند با سرعت بالای خود مسافت‌ها را طی کنند و به سمت قربانیان جهش کنند.