ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یومی یومی نو می

اشتراک‌گذاری

یومی یومی نو می

Yomi Yomi no Mi

یومی یومی نو می - وان پیس

معنی

احیا شدن

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۴۴۲
قسمت ۳۳۷

یومی یومی نو می (Yomi Yomi no Mi) یک میوه شیطانی از نوع پارامسیا است که به روح کاربر امکان می‌دهد تا پس از مرگ احیا شود، و او را به یک انسان زنده شده تبدیل می‌کند. کاربر شانس دومی برای زندگی پیدا می‌کند و می‌تواند از توانایی‌هایی بر پایه روح استفاده کند. این میوه توسط بروک خورده شده است.

قدرت‌ها و ضعف‌ها

از آنجا که ویژگی اصلی این میوه احیا شدن است، بنابراین فرد پس از خوردن این میوه تغییری خاصی نمی‌کند تا این که اولین مرگ خود را تجربه کند. از این رو تا قبل از مرگ تنها ضعف‌های معمول میوه‌های شیطانی برای فرد دیده می‌شود.

احیای روح فرد با این میوه شامل بازگشت او به بدن فیزیکی نیست. بنابراین جسد بی‌جان فرد به پوسیدگی ادامه می‌دهد تا فرد بتواند راهی برای بازگشت به بدنش پیدا کند. وقتی روح کاربر به بدنش بازگردد، در مواردی که بدن امکان حیات را نداشته باشد، خوشبختانه قدرت‌های این میوه شیطانی امکان تندرستی را به فرد می‌دهد.

یومی یومی نو می
تجلی یافتن روح بروک از بدن او

در حالی که این میوه کاربر را به نوعی تبدیل به مرده متحرک می‌کند، به هر حال کاربر هنوز امکان حس کردن درد را دارد چرا که در حقیقت به زندگی بازگشته است و این موضوع صرف نظر از وضعیت فیزیکی او است. این موضوع در مورد زامبی‌هایی که از میوه کاگه کاگه استفاده کرده‌اند صادق نیست، چرا که آن‌ها حقیقتا زنده نشده‌اند. با این حال حس‌های کاربر به نظر انتخابی هستند و مثلا بروک در زمان حضور در بخش سرد جزیره پانک هازارد هیچ احساس ناراحتی نکرد، در حالی که سایر اعضای گروهش به لرز افتاده بودند.

بروک نشان داده است که روحش امکان ترک کردن بدنش را دارد که اغلب از دهانش خارج می‌شود، و این روح می‌تواند به هر جایی برود و حتی از دیوارها بگذرد. با این حال نقطه ضعف این توانایی این است که او نمی‌تواند در این زمان بدن فیزیکی خود را حرکت دهد و باید فردی مراقب باشد تا صدمه‌ای به آن وارد نشود.

یومی یومی نو می
استفاده کردن بروک از روح خود برای مقابله با اثرات سورو سورو نو می

در هنگام مبارزه با زئو، بروک افشا کرد که از قدرت حقیقی این میوه شیطانی آگاه شده است؛ فرض بر این است که روح انسانی که می‌میرد باید به سرزمین مردگان برود و در آنجا بماند، اما روح او در دنیای انسانی باقی مانده است و انرژی قدرتمندی را تولید می‌کند. تا زمانی که استخوان‌های او صدمه‌ای نبیند، هر حمله‌ای به هسته‌ای او برخورد نمی‌کند. زمانی که زئو سر بروک را قطع کرد، روح او قادر به متصل کردن دوباره آن به استخوان‌ها شد. او همچنین نشان داده است که قادر است با یخ تولید شده از انرژی روح خود حریف را منجمد کند.

همچنین این میوه مزیت‌هایی در برابر کاربر میوه سورو سورو نو می دارد و می‌تواند با انرژی خالص روح قدرتمند خود بر هومی‌ها که از جنس روح هستند غلبه کند.

صفحات دیگر