ویکی ناروتو / بوروتو

نقشه‌ی چشم ماه

اشتراک‌گذاری
نقشه‌ی چشم ماه ناروتو / بوروتو

منعکس شدن تسوکویومی ابدی روی ماه

نقشه‌ی چشم ماه (Eye of the Moon Plan - در دوبله انگلیسی: پروژه‌ی «تسوکی نو می») به عنوان راهی برای آوردن صلح به جهان توسط مادارا اوچیها ایجاد شد. اگرچه روند اجرای این نقشه به خاطر برخی انگیزه‌های شخصی از حالت عادی خود خارج شد اما هدف نهایی آن یک چیز بود: منعکس کردن تسوکویومی ابدی روی ماه و به دام انداختن کل جهان در یک رویا، به این ترتیب نابودی بشریت به دست خودش متوقف می‌شد اما این به بهای گرفتن اراده‌ی آزاد از کل دنیا بود.

صفحات دیگر