ویکی ناروتو / بوروتو

هیماواری اوزوماکی

اشتراک‌گذاری

هیماواری اوزوماکی

Himawari Uzumaki

هیماواری اوزوماکی - ناروتو / بوروتو

جنسیت

مونث

سن

دوران نانوشته: ۳
فیلم بوروتو: ۱۰

ککی گنکای

وابسته به

بستگان

میناتو نامیکازه (پدربزرگ)
کوشینا اوزوماکی(مادربزرگ)
ناروتو اوزوماکی(پدر)
هیوگای ارشد (پدر پدربزرگ)
هیشاشی هیوگا (پدربزرگ)
هیناتا هیوگا (مادر)
هانابی هیوگا (خاله)
بوروتو اوزوماکی(برادر)

هیماواری اوزوماکی (Himawari Uzumaki) فردی اهل دهکده کونوهاگاکوره، عضوی از قبیله اوزوماکی و قبیله هیوگا است.

پیش‌زمینه

هیماواری دومین فرزند ناروتو و هیناتا اوزوماکی است. روزی که قرار بود ناروتو در مراسم رسمی هوکاگه هفتم شرکت کند،‌ هیماواری و برادرش بوروتو در خانه بر سر یک عروسک با هم مجادله داشتند. وقتی طی این درگیری سر عروسک کنده شد، هیماواری بیاکوگان خودش را بیدار کرد و با عصبانیت به سمت بوروتو حمله کرد. عذرخواهی‌های بوروتو بی‌فایده بود و هیماواری قصد داشت به بوروتو آسیبی جدی وارد کند. در همین زمان ناروتو این قصد هیماواری را حس کرد و خودش را برای محافظت از بوروتو رساند، اگرچه خود او در این فرآیند ضربه خورد. بوروتو که شاهد این ضربه‌ی قدرتمند بود پا به فرار گذاشت اما هیماواری به سرعت محل پنهان شدن او را پیدا کرد. از آن پس بوروتو قسم خورد که دیگر خواهرش را عصبانی نکند.