ویکی ناروتو / بوروتو

جنگ جهانی شینوبی اول

اشتراک‌گذاری

جنگ جهانی شینوبی اول (First Shinobi World War) اولین درگیری بزرگ است که میان پنج کشور بزرگ شینوبی رخ داد. وقوع این جنگ، جهان را با هرج و مرجی روبرو کرد که بعد از دوره‌ی جنگ‌های کشوری دیده نشد بود. سوابق کمی در مورد این جنگ وجود دارد. به گفته اونوکی، این جنگ نتیجه‌ی تصاحب منابع کشورها و دهکده‌های پنهان توسط کشورها و دهکده‌های دیگر بود. خواسته‌ی مادارا اوچیها مبنی بر این که ایواگاکوره تحت تبعیت کونوهاگاکوره قرار بگیرد، یکی از این نمونه‌ها است.

جنگ جهانی شینوبی اول
هوکاگه دوم و تیمش در هنگام جنگ

در اواخر جنگ هوکاگه اول کونوها یعنی هاشیراما سنجو جانوران دم-دار را در میان سایر دهکده‌های پنهان توزیع کرد. هاشیراما و و سایر کاگه‌ها امیدوار بودند که تقسیم جانوران دم-دار در میان دهکده به توازن قدرت کمک کند و در نتیجه صلح بین آن‌ها برقرار شود. اگرچه این تصمیم به جنگ‌های کوچکتر پایان داد، اما درگیری‌های این دوران شروع به اوج گرفتن کرد و سرانجام هاشیراما در جنگ کشته شد. توبیراما سنجو، جانشین هاشیراما تلاش کرد تا مسیر صلح هاشیراما را ادامه دهد اما حتی تلاش‌های او مانع جنگ نشد. توبیاراما در جنگ با نیروی کینکاکو از دهکده کوموگاکوره کشته شد. او خود را طعمه کرد تا شاگردانش بتوانند فرار کنند. توبیراما قبل از مرگش هیروزن ساروتوبی را به مقام هوکاگه بعدی منصوب کرد.

این جنگ خسارت سنگینی را به پنج کشور بزرگ شینوبی وارد کرد. سرانجام یک پیمان آتش بس امضا شد و این پیمان بیست سال صلح را به ارمغان آورد تا این که جنگ جهانی شینوبی دوم شروع شد.